The role of HR development jobs in Vietnam

Among resources, human resource is considered as an invaluable asset, especially when it is reasonably exploited. This great feature is based on the fact that human resource has exclusive economic advantage such as being irreplaceable, increasing value by time. This element with its unlimited ...Read More

Phân loại KCN

  Các DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP rất đa dạng với những đặc điểm đặc thù riêng, các DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Trên thế giới phân ...Read More

Vai trò của quản trị nhân sự

Con người chiếm vị trí trung tâm trong quá trình hoạt động của tổ chức. Phong cách quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng sâu sắc đến bầu không khí của tổ chức, đến tâm lý nhân viên. Quản trị nguồn nhân lực liên ...Read More