Du học Tin Tức Lao Động

Công việc của nhà tuyển dụng nhân sự

-Đơn xin việc : đơn xin việc được gửi kèm theo hồ sơ xin việc .Đơn xin việc có hai vai trò : thứ nhất nó có thể giúp các nhà tuỷên dụng quản lý dược danh sách được phỏng vấn. Thứ hai giúp các nhà quản lý sắp đặt cuộc phỏng vấn khi thời gian đến.Các nhà quản lý yêu cầu điền đầy đủ các thông tin như địa chỉ liên hệ, công việc trước…Những thông tin này đòi hỏi phải chắc chắn chính xác.Cách tốt nhất để lập danh sách lựa chọn là phải tuyệt đối khách quan . Các nhà quản lý đưa ra các tiêu chuẩn để loại bỏ bớt đơn xin việc.Sau đó xem xét phân loại .Tiêu chuẩn đầu tiên sử dụng thông qua hình thức đơn xin việc. Nếu vấn còn quá nhiều, lại tiếp tục đưa ra các tiêu chuẩn mới. Chẳng hạn , loại bỏ những ứng viên không có đủ 2 năm kinh nghiệm. Quá trình này cứ tiếp tục cho đến khi còn đủ số lượng cần thiết.

– Báo cho người nộp đơn: sau khi lựa chọn các đơn đủ tiêu chuẩn, nhà quản lý thông báo cho họ biết thời gian, địa điểm phỏng vấn thông qua số điện thoại, email…

– Chuẩn bị cho phỏng vấn: đây là bước mà nhà quản lý cần chuẩn bị tôt, như đón tiếp các ứng viên : đón tiếp khi họ đến , sắp xếp người đón tiếp, tạo ra sự thoải mái, tự tin trong khi chờ đợi có thể cho họ một li cá phê hay một cốc trà và chỉ cho họ khu vệ sinh…Ngăn cản bị ngắt lời , treo bảng thông báo để các dồng sự không làm gián đoạn cuộc phỏng vấn. Nừu văn phong của mình không phù hợp thì có thể đi thuê ; Đặt câu hỏi : có thể được chuẩn bị và phân làm hai loại , câu hỏi đóng và câu hỏi mở . Tất cả các ứng viên sẽ được hỏi các câu hỏi trong bảng câu hỏi đã có sẵn đối với các câu hỏi về công việc. Còn câu hỏi về cá nhân có thể thay đổi giữa các ứng viên , nó được gợi ý thông qua đơn xin việc.Có thể hỏi các ứng viên về những điều còn nghi ngờ về phẩm chất, khả năng , lý do rời khỏi công việc trước, phong cáhc làm việc.v.v. Đưa ra các thông tin : đây là một phần của phong vấn, các nhà quản lý phải đưa ra cho các ứng viên thông tin về tổ chức, công việc và điều kiện làm việc . Các nhà quản lý phải chuẩn bị tốt các thông tin nàyvì họ là người đưa ra các quyểt định của cuộc phỏng vấn như đưa ra mức lương bao nhiêu thì phù hợp với họ… Chỉ đạo cuộc phỏng vấn một cách khách quan :người chỉ đạo đưa ra các tình huống cho các ứng viên và nghe họ thể hiện , thăm do những nghi ngờ thông qua sự thể hiên đó và đưa ra những chú ý ngắn gọn và bổ xung chúng về sau. – Đưa ra quyết định cuối cùng: sau khi đã phỏng vấn sàng lọc nhà tuyển dụng đưa ra quyết định lựa chọn ai và những ai khong đủ tiêu chuẩn.Quyết định ai vào vị trí nào của doanh nghiệp.

You may like