Du học Việc Làm Trong Nước

Đối tượng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Ở nước ta chế độ này trong hệ thống các chế độ BHXH nói chung được thực hiện từ năm 1962. Theo hệ thống BHXH cũ, đối tượng của BHXH chỉ áp dụng đối với công nhân viên chức nhà nước và quân nhân thuộc lực lượng vũ trang, cùng với sự thay đổi của xã hội sự phát triển của đất nước dần dần hoàn thiện và chế độ BHXH cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Chính vì  vậy trong các chính sách của BHXH cũng có sự thay đổi cho phù hợp với từng điều kiện  từng thời kỳ của đất nước thì đối tượng của BHXH nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp nói riêng được mở rộng như sau :
–    Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước.
–    Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng 10 lao động trở lên.
–    Người việt nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp, trong các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại việt nam trừ những trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã đăng ký hoặc tham gia.
–    Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang.
–    Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ  quan đảng, đoàn thể.
–    Sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân.
–    Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể từ cấp trung ương tới cấp huyện.
–    Công chức, viên chức nhà nước làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính, sự nghiệp, người làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ cấp trung ương tới cấp huyện.
Các đối tượng trên gọi chung là những người lao động.

Quy trình tuyển dụng nhân sự

Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty Nhật, nếu họ hợp tác với VieclamBank thì một số quy trình sẽ được chúng tôi làm hộ.

Bước 1: thu nhận đơn và sàng lọc ban đầu, đây là bước xem xét sơ bộ, hình thức sàng lọc bằng cách thẩm tra và phỏng vấn bước đầu để sàng lọc, dựa vào bản mô tả nghề nghiệp và yêu cầu của nghề nghiệp bước đầu có thể loại những người không phù hợp

Bước 2: hoàn thiện đơn xin việc: những người nằm trong danh sách được xét cần được hoàn thiện đơn xin việc theo mẫu của doanh nghiệp, dùng đơn xin việc để thu thập, tập hợp thông tin một cách có hệ thống về nhân viên định tuyển chọn. Nội dung đơn xin việc ngắn gọn, xúc tích những thông tin cơ bản bước đầu về trình độ, tuổi tác, giới tính và tóm lược hoàn cảnh gia đình, thoả mãn được mục đích tuyển chọn bước đầu, thêm một bước bổ sung có thể loại bỏ tiếp cho những người không phù hợp.

Bước 3: + Mô tả công việc và xác định các tiêu chuẩn chức danh của công việc, để mô tả công việc cần phải phân tích công việc. + Mục đích phân tích công việc nhằm xác định các nhiệm vụ trách nhiệm và năng lực cần có để làm một công việc: các phương pháp phân tích công việc như quan sát trực tiếp người lao động, phỏng vấn, sử dụng bằng câu hỏi, ghi nhật ký, tổ chức hội thảo.

Bước 4: thực hiện thử nghiệm, thử việc: Thực hiện các trắc nghiệm kiểm tra trí thông minh, khả năng, năng khiếu để cung cấp thêm thông tin cho tuyển chọn hiệu quả hơn.

Bước 5: Tổ chức phỏng vấn toàn diện: – Tổ chức phỏng vấn toàn diện. – Nội dung phải được chuẩn bị trước.

Bước 6: Điều tra cơ bản là quá trình xác minh kiểm chứng lại những thông tin mà các ứng cử viên cung cấp.

Bước 7: thử thách công việc người đến xin việc: trước khi nhận chính thức cầu giao việc cho họ làm thử để đánh giá khả năng. 

Xem thêm cách phỏng vấn của người Nhật tại trang web hay về.

You may like