Du học Tiếng Anh Giao Tiếp

Đồng Nai tạo môi trường làm việc thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực

Môi trường xã hội thuận lợi là tổng thể các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hoá,

pháp luật, đạo đức, tâm lý, dư luận xã hội, phong tục, tập quán, truyền thống, gia đình, ¼ cho phép con người có thể cống hiến tối đa năng lực của mình và được hưởng thụ nhiều nhất những gì họ xứng đáng được hưởng thụ. Các yếu tố này là sự phản ánh hiện thực KT – XH, đồng thời có tính độc lập tương đối, tác động qua lại với nhau. Do vậy, để có môi trường xã hội thuận lợi, kích thích sự cống hiến và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của con người, phải tác động tích cực, có tính định hướng lên cả hai lĩnh vực vật chất và tinh thần của xã hội. Đây là điều kiện đầu tiên để nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực

Với vị trí, tiềm năng của Tỉnh có khả năng khai thác lợi thế nguồn nhân lực của mình thông qua việc tạo lập môi trường làm việc thuận lợi, cho phép người lao động phát huy tính sáng tạo. Đây là nhân tố quan trọng trong việc “giữ chân” đội ngũ tri thức có năng lực lao động (đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, sinh viên mới ra trường,¼). Khả năng tăng trưởng kinh tế, tiến trình CNH – HĐH tỉnh Đồng Nai nhanh hay chậm một phần phụ thuộc vào đội ngũ này. Trong những năm gần đây, Đồng Nai đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, cùng với xu thế hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, tái cấu trúc cơ cấu nền kinh tế quốc dân sau khủng hoảng đã tạo ra nhiều cơ hội sản xuất – kinh doanh, sự mở rộng quy mô sản xuất của hệ thống doanh nghiệp. Do đó, người lao động có nhiều sự lựa chọn lĩnh vực làm việc phù hợp với khả năng nghề nghiệp và sở thích của mình cũng như cơ hội thăng tiến cá nhân. Người lao động thông qua làm việc mới có khả năng sáng tạo và tất nhiên, công việc ấy phải phù hợp với năng lực và sở trường. Đồng Nai có các nền kinh tế năng động và hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển sẽ có những điều kiện cần thiết để tạo ra

 

72

 

môi trường làm việc thuận lợi, sẵn sàng đón nhận những giá trị tích cực của nguồn lao

động, đây chính là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Thực tiễn cho thấy, trong các biện pháp kích thích lao động, ngoài những kích thích kinh tế như tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, thì những kích thích về tâm lý, đạo đức có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu biết kết hợp khéo léo giữa động viên về kinh tế với động viên về tâm lý, cùng truyền thống cần cù lao động của người Việt Nam, thì sẽ tạo nên những người lao động toàn tâm, toàn ý vì công việc. Đồng thời, luôn khuyến khích lối tư duy sáng tạo; khích lệ cổ vũ những tranh luận mang tính xây dựng giữa các nhà quản lý, giữa các nhân viên, giữa các nhà quản lý và nhân viên để tìm ra phương án tốt nhất. Không nên coi hoạt động sáng tạo là lĩnh vực đặc quyền của các nhà phát minh, sáng chế chuyên nghiệp; trái lại, cần quán triệt triết lý coi trọng nhân viên và tin tưởng vào khả năng vô hạn của con người, thực hiện phương châm quản lý hướng vào con người.

Với đội ngũ trí thức trẻ đang làm việc ở một số địa phương trong vùng, thu nhập không phải là vấn đề duy nhất, họ đang cần một môi trường làm việc tốt hơn, dân chủ hơn và họ muốn cống hiến nhiều hơn, trong đó có cả những cán bộ đang làm trong khu vực Nhà nước. Để khai thác được lợi thế này, trong quá trình CNH – HĐH, Tỉnh cần

thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Chăm lo, phát huy, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đây là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược con người, là nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp giáo dục nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng trong những năm tới, nhằm tạo ra những điều kiện cơ bản để tiến hành CNH – HĐH theo những mục tiêu đã xác định, có thể hội nhập vào xã hội tương lai của loài người đang hướng tới. Trong công việc trọng đại này, chăm lo, phát huy, bồi dưỡng nhân tài có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong thời đại thông tin, công nghệ cao, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa.

Cải thiện điều kiện sống ở các KCN như: giao thông, môi trường, nhà ở cho công nhân, nước sinh hoạt,¼đặc biệt là đời sống tinh thần của lực lượng công nhân đang làm việc tại các KCN vì đây là một trong những nhu cầu cơ bản của con người,

 

 

có đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản này thì người lao động mới yên tâm với công

việc.

 

You may like