Du học Tin Tức Lao Động

Giải pháp ứng dụng thực tế THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ vào Việt Nam – P3

 

iii). Xây dựng mô hình, chiến lược ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ tại doanh nghiệp

Song song với việc phát triển nguồn nhân lực về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, các doanh nghiệp cần xây dựng mô hình, chiến lược ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trên cơ sở gắn chặt chiến lược này với chiến lược kinh doanh dài hạn của mình. Việc ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nhận thức, trình độ nhân lực, đặc điểm kinh doanh, hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp.

Do vậy, doanh nghiệp cần tìm hiểu, quan sát các mô hình thành công và cân

nhắc, tính toán để tìm ra phương thức ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ thích hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình. Khi xây dựng chiến lược phát triển THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ các doanh nghiệp cần xác định rõ sự phát triển hết sức mau lẹ của công nghệ

thông tin và truyền thông tác động một cách cực kỳ sâu sắc và mau lẹ tới mọi

mặt của kinh tế xã hội toàn thế giới, có thể làm thay đổi cấu trúc các ngành kinh tế cũng như của từng doanh nghiệp.

Đồng thời, chiến lược ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp cũng cần phù hợp với mức phát triển chung của chính phủ điện tử và hạ tầng công nghệ thông tin và Internet trên phạm vi toàn quốc và tại địa phương. Các doanh

nghiệp cần bám sát các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển công nghệ thông tin và THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ của cơ quan quản lý nhà nước các cấp khi xây dựng chiến lược ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ của mình, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược cho phù hợp với tình hình mới.

Tình hình phát triển các KCN tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh có quy mô công nghiệp lớn thứ 5 cả nước và thứ 2 ở miền Bắc, là tâm điểm của nhiều KCN phát triển mạnh như Quế Võ, Yên Phong, VSIP Bắc Ninh,… với các ngành chủ lực như điện tử đã thu hút được 130 DN hỗ trợ và đạt trên 40 nghìn tỷ đồng. Điều này, đã tạo điều kiện việc làm tại Bắc Ninh cho người lao động. Cụ thể tại KCN Quế Võ đang triển khai xây dựng thí điểm Cụm công nghiệp hỗ trợ trên diện tích 50ha, với 200 nghìn m2 nhà xưởng và dự kiến tiếp nhận khoảng 40 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho lắp ráp điện tử, ôtô và cơ khí chính xác. Tuy nhiên, có một vấn đề mà đáng lưu ý cho các DN Việt đó là chúng ta đang bị nguồn vốn FDI lấn át, vì thế có rất ít DN Việt Nam tham gia. Tuy vậy, cũng là điều đáng mừng cho thị trường cung cầu lao động lao động Việt Nam. 

Có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin việc làm tại tỉnh bằng cách truy cập vào website: http://vieclambank.com/ của Vieclambank hoặc các cổng thông tin việc làm tại Bắc Ninh. 

.

You may like