Du học Tin Tức Lao Động

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành thương mại điện tử

Hiện nay mức độ nhận thức của người dân Việt Nam đối với hoạt động THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ vẫn còn thấp. Xét trên bình diện toàn quốc, vẫn chưa hình thành được nhận thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ như một hình thái hoạt động trong xã hội. Hầu hết mọi người vẫn chỉ coi THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ là việc buôn bán qua mạng và chưa coi THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ là một lĩnh vực kinh doanh của mình. Theo đánh giá chung thì hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ cho người dân là hoạt động có tính chất quyết định, nhất là trong giai đoạn đầu đưa THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ vào đời sống kinh tế. Hiện nay không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả các quốc gia được coi là tiên tiến trên thế giới, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ cho người dân vẫn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đối với Việt Nam không phải bây giờ hoạt động này mới được triển khai. Tuy nhiên trước đây do nhận thức chưa đầy đủ nên các hoạt động phổ cập kiến thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬthông qua các phương tiện thông tin đại chúng chỉ nghiêng nhiều về quảng cáo hoặc có chăng chỉ đề cập đến THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ở một phương diện nào đó. Để có thể tạo ra được một cái nhìn chính xác và đầy đủ về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ cho mỗi người dân, chúng ta cần phải thực hiện một số các biện pháp cụ thể sau: – Cùng với quá trình phát triển văn hóa, giáo dục, Chính phủ cần quan tâm triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ cho người dân, xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo cấp tốc đội ngũ chuyên gia tin 77 học và THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. – Đưa các kiến thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ vào chương trình giáo dục tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đặc biệt quan tâm ở các trường thuộc khối kinh tế , công nghệ thông tin. – Phổ biến rộng rãi các kiến thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình. Có các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cho các công tác biên soạn và phát hành các tài liệu có liên quan đến THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. – Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh sử dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trong giao dịch kinh tế để từ đó họ thấy được bản chất và lợi ích của việc sử dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trong hoạt động kinh doanh của mình. – Nội dung của tất cả các hoạt động phổ biến kiến thức về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ phải đặt ra yêu cầu là đề cập một cách rõ ràng và hoàn chỉnh về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. Những nội dung thông tin cung cấp phải chứa đựng đầy đủ về các mặt như: quy định về luật pháp, những yêu cầu về mặt thiết bị, công nghệ, yêu cầu về kỹ năng sử dụng, cách thanh toán¼tránh tình trạng cung cấp thông tin một cách không đầy đủ gây nên việc lúng túng khi áp dụng trong thực tế.

Tính cách của người Hàn Quốc

Người xưa có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, đúng vậy nếu chúng ta hiểu tính cách của nhau sẽ dễ dàng hơn cho việc trao đổi. Và hiện nay, chỉ đứng sau các nhà đầu tư Nhật Bản, nước ta cũng thu hút nguồn vốn không nhỏ từ các DN Hàn Quốc. Điều này rất thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế của nước ta, tuy nhiên để tìm được việc làm tại công ty Hàn Quốc và trụ vững được ở đó bạn phải hiểu được tính cách và tác phong của họ. Dưới đây, là một số nhận xét về tính cách của người Hàn mà chúng tôi sưu tầm được, xin chia sẻ đến bạn đọc: 

– Họ rất cục bộ

– Dễ nóng tính 

– Cũng không phóng khoán trong việc thưởng dài hạn nhưng lại thích “thưởng nóng” khi bạn làm vừa lòng tại một thời điểm nào đó.

– Nói nhiều

– Rất có kế hoạch, thích nhất là kế hoạch ( người VN nên học cái này nhỉ ? )

Để biết thêm nhiều thông tin về việc làm công ty Hàn bạn có thể truy cập vào website của Vieclambank: http://www.vieclambank.com

.

You may like