Du học Tiếng Anh Giao Tiếp Tin Tức Lao Động

Các giải pháp giải quyết việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất – P3

single image

 

 

Thứ sáu, có những chế tài bắt buộc quy định trách nhiệm, nghĩa vụ

cụ thể đối với các đơn vị sử dụng đất trong việc giải quyết việc làm cho người dân bị mất đất. Đây phải coi là điều kiện tiên quyết để xem xét, phê

duyệt kế hoạch xây dựng KCN. Bên cạnh đó, có chính sách ưu đãi những

doanh nghiệp nào sử dụng nhiều lao động tại chỗ, đặc biệt là lao động bị thu hồi đất để xây dựng KCN. Đây là một trong những giải pháp được Vĩnh

Phúc áp dụng triệt để và đã đem lại kết quả tốt. Mỗi doanh nghiệp khi nhận

lao động là nông dân vào làm sẽ được tỉnh hỗ trợ 100.000 – 200.000

đồng/người hoặc mỗi người tự tìm việc làm sẽ được hỗ trợ 300.000-700.000

đồng… Đây có thể coi là mô hình điểm trong việc giúp nông dân mất đất tìm được việc làm.

 

 

Thứ bảy, có chế tài xử lý “quy hoạch treo”, “dự án treo” làm ảnh

hưởng trực tiếp đến việc làm, thu thập và đời sống của người bị thu hồi đất.

Cần xem xét kỹ các trường hợp xin bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tránh những tiêu cực. Phải

thực hiện lấp đầy các KCN hiện có, mới được xây dựng thêm các KCN mới

và có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong từng KCN.

Ngoài ra, Nhà nước và chính quyền địa phương có thể áp dụng các

biện pháp nhằm hạn chế bồi thường bằng tiền, đa dạng hóa các hình thức

bồi thường như: Hoán đổi đất sản xuất nông nghiệp của những hộ không có nhu cầu sản xuất cho hộ bị thu hồi đất; giao đất phi nông nghiệp để làm kinh

doanh, dịch vụ; góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với nhà đầu tư KCN, đô thị, kinh doanh dịch vụ và thương mại; hoặc tham gia bảo hiểm xã hội;¼

 

Nhà đầu tư Nhật đón đầu thị trường bán lẻ tại Bình Dương

Việc phát triển các KCN tại Bình Dương đã thu hút một lượng lớn lao động và các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Mặc dù đến sau các nhà phân phối đến từ Đức với hệ thống Metro Cash & Carry, các nhà đầu tư Nhật cũng nhanh chóng nắm bắt thị trường đầy tiềm năng này với trung tâm AEON Mall đã đi vào hoạt động vào năm 2014. Với tổng số tiền đầu tư 95 triệu USD, quy mô diện tích trên 6 ha, tổng diện tích xây dựng lên đến 75.000 m2, trong đó diện tích kinh doanh là 45.000 m2.

Bình Dương không chỉ là mảnh đất hứa cho các nhà đầu tư mà còn là “đất lành” cho những nhân tài muốn tìm việc tại Bình Dương với nhiều cơ hội việc làm tiếng Nhật dành cho người lao động.

Nhiều thông tin việc làm tiếng nhật cho người lao động tại Bình Dương nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm qua các trang tuyển dụng trực truyến cho các công ty nhật như Vieclambank, TBSVN.

.

 

You may like