Du học Việc Làm Trong Nước

Cơ hội việc làm cho sinh viên từ phía doanh nghiệp

Trong quá trình hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp đòi hỏi đối tượng tuyển dụng với những yêu cầu ngày càng cao để có thể lựa chọn được người có đủ tài đủ sức cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong khi những sinh viên ra trường muốn đi làm nhưng không có hoặc chưa đủ kinh nghiệm, kĩ năng và bằng cấp để có thể đáp ứng đầy đủ các yếu tố đưa ra của nhà tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp đòi hỏi sinh viên bắt kịp được công việc ngay mà không đưa ra các chương trình đào tạo lại hay thời gian học việc phù hợp. Vì vậy, tình trạng sinh viên sau khi tốt nghiệp khó xin được việc hay làm việc trái ngành là điều không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp với sinh viên trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng còn lỏng lẻo, nhiều khoảng cách, chưa trở thành một giải pháp chiến lược. Thông tin thực tế về nhu cầu từng loại nghề nghiệp và trình độ, những kĩ năng cần thiết phục vụ cho công việc từ phía các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa được phổ biến rộng rãi.

Như vậy, cần có những buổi trao đổi, tọa đàm hơn để sinh viên và doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp xúc, cũng như lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp và sinh viờn và xây dựng các kế hoạch tạo điều kiện việc làm cho sinh viên.

 

You may like