Du học Việc Làm Trong Nước

Khái quát về lực lượng lao động Việt Nam

Khái quát về lực lượng lao động Việt Nam

          Với mức tăng dân số tự nhiên hàng năm trên 1,7% Việt Nam là một nước có nguồn nhân lực dồi dào, đứng thứ 12 trên thế giới và đứng thứ 2 trong khối ASEAN *. Theo dự báo dân số nước ta sẽ còn tăng tới 100 triệu người vào năm 2020 với tốc độ tăng dân số hầu như không đổi.

Hiện nay tổng số lao động của cả nước ta ước tính là 38.643.123 người, trong đó, số người trong độ tuổi lao động là 36.725.277 người, chiếm 95% tổng lực lượng lao động của cả nước. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi chiếm tới 45%, đại bộ phận (52,19%) nằm ở độ tuổi dưới 30 và 78% ở độ tuổi 40 (nguồn số liệu của Tổng cục thống kê năm 2001). Điều đó chứng tỏ dân số Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ phát triển mạnh.

So với năm 2001, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong năm 2002 vẫn theo chiều hướng tích cực. Có thể nói nước ta là một thị trường cung cấp lao động phong phú tao nên một nguồn lực dồi dào cho đất nước.

Đặc điểm của lực lượng lao động Việt Nam

Nhìn chung nước ta là một quốc gia có nguồn lao động dồi dào, tốc độ phát triển ở mức cao, lại phận bố không đều, phần lớn tập trung ở khu vực nông thôn chất lượng lao động thấp, đặc biệt là chưa qua đào tạo nhiều. Trong khi đó nước ta lại đang gặp khó khăn rất lớn trong quá trình tạo việc làm, tạo ra một cơ cấu lao động hợp lý. Chúng ta phải nhìn nhận rằng: “Con người Việt Nam hiện có những mặt hạn chế về thể lực, kiến thức, tay nghề và thói quen của sản xuất nhỏ. Khắc phục những ngược điểm đó thì nguồn nhân lực và nhân tố con người mới thực sự trở thành thế mạnh của đất nước”.

You may like