Du học Việc Làm Nước Ngoài

Nhu cầu sản xuất – nhập khẩu – tiêu thụ hàng may mặc tại Mỹ

single image

 

  1. Sản xuất hàng may mặc tại Mỹ

Sản xuất hàng may mặc tại Mỹ chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Đây là ngành công nghiệp kỹ thuật tiến, do thực hiện thực hiện thay đổi cơ cấu và đầu tư vào máy móc. Ngành tiếp tục đầu tư vào thiết bị và công nghệ, hàng năm chi tới 3 tỷ USD để duy trì các thiết bị sản xuất hiện đại, trong đó công nghệ thông tin là quan trọng nhất.

Ngành sản xuất hàng may mặc tại Mỹ đã thoát khỏi tình trạng tập trung nhiều lao động. Mỹ có 26.000 cơ sở sản xuất, gấn 2/5 là cơ sở có 4 hay ít hơn 4 lao động. Hơn một nửa xí nghiệp có số công nhân ít hơn 100 và lớn hơn 4. Ngoài ra các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động theo qui mô lớn. Trong đó sản xuất đồ lót, trang phục vải bò có thị trường rất lớn.

Các nhà sản xuất hàng may mặc tại Mỹ hiện nay phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt toàn cầu và từ rất nhiều phía, đặc biệt là hàng may mặc giá rẻ nhập khẩu vào Mỹ.

Để tăng khả năng cạnh tranh, nhiều công ty dệt may của Mỹ đang theo đuổi khuynh hướng xây dựng liên kết Thiết kế – nhãn hiệu – sản xuất – bán lẻ qua việc thực hiện:

  • Thay đổi cơ cấu hoạt động thông qua việc sát nhập mua lại hoặc loại bỏ. Bằng việc sát nhập, các công ty giành được thị trường và tăng thêm vốn. Việc mua lại và hợp nhất theo ngành dọc cho phép các công ty có khả năng đạt được hiệu quả do qui mô lớn và mở rộng phạm vi dịch vụ.
  • Tập trung vào lỗ hổng trên thị trường và đa dạng hoá sản phẩm.
  • Cải thiện năng suất thông qua đầu tư mới.
  • Xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty bán lẻ: Sự gắn bó giữa các nhà sản xuất của Mỹ với các nhà bán lẻ ngày càng chặt chẽ hơn.
  • Sử dụng hệ thống “đáp ứng nhanh” với kỹ thuật thông tin vi tính tự động định hướng để tăng thêm tính linh hoạt đồng bộ và tính cạnh tranh. Đây là một biện pháp được coi là ưu thế nhất và được các nhà sản Mỹ tận dụng nhất.

Lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ so với các đối thủ cạnh tranh đó là: Nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhanh.

Các công ty không ngừng sử dụng công nghệ mới để xây dựng chương trình cải thiện hệ thống kiểm tra chất lượng và nghiên cứu các kỹ thuật mới để tăng sức cạnh tranh.

Ngày nay, internet giữ vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp may mặc Mỹ, nó ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh của ngành từ việc bán thẳng cho người tiêu dùng đến việc đặt hàng với nhà cung cấp, thiết kế, các cơ sở sản xuất may ở xa. Vì vậy, các nhà sản xuất của Mỹ sử dụng internet và hàng loạt các công nghệ thông tin khác để giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

Các công ty may mặc của Mỹ luôn áp dụng các biện pháp để đảm bảo cho họ và người ký kết hợp đồng với họ không tham gia vào các hoạt động bóc lột lao động tàn tệ nhằm đảm bảo sản phẩm lưu hành trên thị trường được sản xuất theo điều kiện lao động hợp pháp và phù hợp với con người.

You may like