Du học Việc Làm Trong Nước

Hoạt động quản lý các chương trình việc làm chủ động của các trung tâm giới thiệu việc làm

single image

Các chương trình làm việc chủ  động nhằm khắc phục những vấn  đề cụ thể, đặc biệt những gì liên quan đến việc thất nghiệp. Hai sáng kiến thường gặp là:

– Các chương trình lao động công ích

– Các chương trình tái phát triển việc làm

các trung tâm giới thiệu việc làm
Các trung tâm giới thiệu việc làm góp phần quan trọng trong việc sắp xếp lao động và việc làm

Các chương trình lao động công ích

Trong trường hợp thất nghiệp gia tăng, Chính phủ có thể áp dụng sáng kiến lao động công ích nhằm giải quyết tình trạng trên.

Việc làm được tạo ra do việc Chính phủ đầu tư cho các dự án, song các trung tâm Giới thiệu việc làm có thể trợ giúp Chính phủ thông qua:

– Đưa các khách hàng là những người đang cần tìm việc làm đến tham gia vào dự án trên.

– Bố trí đào tạo cho người tìm việc những công việc phù hợp giúp cho họ có đủ điều kiện để tham gia vào dự án trên

– Tư vấn cho người muốn tự tạo việc làm về các cơ hội có liên quan đến dự án (ví dụ như: cung cấp lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại trong địa phương, phương tiện để bảo dưỡng máy móc thiết bị)

– Cung cấp bổ sung các thông tin tư vấn về các cơ hội tìm việc làm khác khi mà dự án đã kết thúc

Trong điều kiện ở Việt Nam thì các sáng kiến này dường như không được áp dụng.

Các chương trình tái phát triển việc làm 

Việc sa thải công nhân tạo ra nhu cầu cần sắp xếp lại số lao động dôi dư. Các Trung tâm Giới thiệu việc làm có thể giúp cho quá trình sắp xếp lao động dôi dư thông qua:

– Hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp về cách sa thải để tránh tình trạng sa thải hàng loạt và giúp cho người lao động giữ được việc làm mà mình đang có.

– Giúp đăng ký lao động dôi dư ngay tại doanh nghiệp và nếu có thể cần tiến hành vài ba tháng trước khi sa thải để các trung tâm có nhiều hơn các cơ hội bố trí công việc phù hợp với số lao động bị sa thải.

– Lao động trước và sau khi bị sa thải các trung tâm cần chuẩn bị tái phát triển việc làm cho số lao động dôi dư bằng cách thông báo cho họ các thông tin hữu ích cho họ như:

  • Các chỗ làm việc hiện đang trống
  • Các cơ hội đào tạo lai mà họ có thể tham gia
  • Các cơ hội cho lao động bị sa thải tự tạo việc làm
  • Cung cấp các kỹ thuật để tìm được một việc làm mới
  • Cung cấp dịch vụ lưu động bằng cách lập ra các văn phòng làm việc tạm thời ở tại ngay các doanh nghiệp sắp sa thải công nhân.

Trong điều kiện như Việt Nam hiện nay việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước đã dẫn đến một số lượng lớn lao động dôi dư, song dường như các trung tâm vẫn chưa tìm cách phát huy sáng kiến này một cách hiệu quả nhất.

 

You may like