Du học Việc Làm Trong Nước

Trung tâm dịch vụ việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm đã được hình thành từ những năm 1992 qua quá trình hoạt động từng bước đã được hoàn thiện cả về cơ chế chính sách cả về tổ  chức thực hiện. Đến nay đã có khoảng 140 trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước, bao gồm cả các trung tâm thuộc hội phụ nữ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội nông dân, TƯ đoàn. Các trung tâm này hoạt động theo chức năng của pháp luật quy điịnh, đồng thời còn tổ chức dạy nghề và tổ chức sản xuất. Hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động từ năm 1992 đến năm 2000 đã tư vấn cho 2 triệu lượt người , dạy nghề gắn với việc làm và bổ túc nghề cho 70 vạn ngưỡi, giới thiệu việc làm và bổ túc nghề cho 70 vạn ngưỡi, giới thiệu việc làm và cung ứng việc làm cho 87 vạn người. Trong giai đoạn 2001-2004 hệ thống  trung tâm dịch vụ việc làm hằn năm đã tư vấn nghề  và tư vấn đào tạo cho 20 vạn lượt người, giới thiệu việc làm và cung ứng việc làm cho 8 vạn người, đào tọa ngắn hạn và bổ túc nghề cho 10 vạn người.

          Mặc dù đã giải quyết được một số lượng đáng kể viẹc làm cho người lao động nhưng hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm chưa có một cấu trúc tổ chức thành lập rõ ràng, quy mô hoạt độngcủa hệ thông còn hạn chế, nhỏ bé, chưa đảm bảo trng bị vạt chất cần thiết và độ ngũ cán bộ không đồng bộ chỉ mới phục vụ được một tỉ lệ nhỏ số ngừời có nhu cầu việc làm. Các trung tâm còn chưa thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp nên chưa có sự gặp gỡ kịp thời giữa cung cầu lao động trên TTLĐ.

 

 

 

 

Kế hoạch xây dựng nhân sự công ty Nhật Bản

Chuyên mục này giới thiệu về 3 bước của kế hoạch xây dựng hệ thống nhân viên tại một công ty Nhật Bản mà một tổng vụ nhân sự cần biết. Tham khảo các bài viết khác tại VieclamBank.com

Bước 1: Xác định nhu cầu và khả năng nhân sự.

– Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp và từng bộ phận trong doanh nghiệp, phương án phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và hiện tại. – Căn cứ vào việc thống kê, đánh giá nguồn nhân lực hiện có. – Căn cứ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Cân đối giữa nhu cầu và khả năng nhân sự

Khi cân đối thường xảy ra 3 trường hợp sau – Nhu cầu = khả năng (cung = cầu). – Nhu cầu > khả năng (cung > cầu) – Nhu cầu < khả năng (cung < cầu) Mỗi trường hợp trên doanh nghiệp sẽ có chính sách và kế hoạch thích hợp.

Bước 3: Đề ra chính sách và kế hoạch thực hiện

Các chính sách được áp dụng thường gắn với việc cải tiến hệ thống tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động, chính sách về xã hội với người lao động như: đào tạo, thăng tiến, thuyên chuyển, hưu trí… Kế hoạch thường chia hai loại: thiếu lao động và thừa lao động.

.

You may like